Rozšířeny kategorie pro ženy

21.04.2012 23:03

Celkový počet kategoriíí rozšířen z 20 na 30!!

Hlavně díky rozepsání dámských kategorií dle věku. 

Doufáme, že toto rozdělení taktéž přispěje k zatraktivnění našeho maratonu. 

Podmínkou pro start každé kategorie pak bude min. počet 3 přihlášených.